Pedagogdagen i Östersund

Under onsdagen den 15 januari genomförde J/H Schackförbund för elfte gången sin årliga pedagogdag för skolfolk, klubbfunktionärer och andra intresserade. Programmet inrymde denna gång förutom sedvanliga moment inom ramen för Schack i Skolan även moment inom ”Världsspråket Schack”, ett av Allmänna Arvsfonden understött projekt på riksnivå. Bland deltagarna på Gamla Teatern fanns följaktligen även representanter från organisationer som tar emot nyanlända, såsom kommunens Integrationsservice, HVB-/stödboende för ensamkommande och även en schackkunnig aktivitetsledare hos Hej Främling. Pedagogdagen leddes av riksinstruktören och projektledaren Jesper Hall som hade hela 25 deltagare på kursen i Ordenssalen på Gamla Teatern. Notabelt också att från granndistriktet Västernorrlands SF kom tre deltagare från Fränstaskolan i Ånge kommun.

Bild nr 2, med särskild koppling till ”Världsspråket Schack”. Bilden föreställer i tur och ordning:

Yngve Sundien – Östersunds SS (ordf. + projektet), Ingmar Larsson-Sethson – Schack 88 (även Hej Främling), Lena-Karin Lundgren – ÖSS (projektet), Sven-Olof Andersson – JHSF/ÖSS (ordf./vice ordf. + projektet), Stephen Yav – Fornborgen HVB- och stödboende för ensamkommande (projektet), Jenny Ringfelter – Östersunds kommun (Integrationsservice), Jesper Hall – Riksinstruktör. Saknas på bilden gör Ulla Landenmark från Fornborgens HVB- och stödboende för ensamkommande.

 

På schack.se finns även en länk till denna intervju av Jesper Hall med en av deltagarna, Stephen Yav: https://www.youtube.com/watch?v=-pPlFTq1r-k