Stadgar & Mötesprotokoll

Stadgar

Antagna

2012-04-25 ,   Jämtlands Schackförbunds – antagna vid Årsmötet 1936

Inbjudan/Kallelse

Årsmöte/Styrelsemöte

2021-09-22   2021-06-10   2020-09-23   2019-12-02   2019-05-24   2019-02-28

2018-12-06   2018-06-19   2018-05-18
2017-12-20   2017-06-27   2017-05-19   2016-05-27   2015-06-24  2015-05-22

Protokoll

Årsmöte/Styrelsemöte

2021-09-22    2021-06-10    2020-09-23

2019-12-02    2019-05-24    2019-02-28

2018-12-06    2018-06-19    2018-05-18
2017-12-20    2017-06-27   2017-05-19   2016-12-21   2016-06-14  2016-05-27
2015-12-14    2015-06-24   2015-05-22   2013-04-05

Motioner

2018-05-18    2013-04-05

Verksamhetsberättelser

2020    2019    2018   2017  2013

 

För dokumenthantering rekommenderas: Open Office och PDFill PDF ToolsPDF Editor-manual

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *