Hej!

Med gratisprogrammet PDFill Editor kan PDF-dokument enkelt sammanfogas, selekteras för att spara utvalda delar som nytt PDF-dokument samt byta ut inaktuella PDF-sidor m.m.

Programmet är anpassat för webbpublicering av PDF-dokument och kan laddas ner från adressen: https://www.pdfill.com/download.html

Exempel 1)  Sammanfoga PDF-dokument (Merge PDF Files).

Här väljer man 1, Merge PDF Files, 2, Add a PDF File och 3, Save As…

I exemplet sammanfogades ÖSS båda årsmötesprotokoll (session 1 och 2).

 

Exempel 2)  Selektera PDF-dokument, dvs. spara utvalda sidor som ett nytt PDF-dokument.


 

I exemplet togs sidorna 1-15 och 18-35 bort ur kongresshandlingarna och de två sidorna (16-17) med styrelses yttrande om motionen – om ny serieindelning i div. 3 – sparades som ett separat PDF-dokument.

Styrelsens yttrande

Kongresshandlingarna i sin helhet

 

Exempel 3)  Ta bort inaktuella sidor, spara återstående sidor som separata filer (sidor) för att därefter lägga till uppdaterade sidor till ett nytt PDF-dokument.


 

I exemplet togs sidorna 3, 29-30 bort ur Verksamhetsberättelsen 2016 för att bytas ut mot nya uppdaterade. Efter att man valt de sidor som ska tas bort väljer man ”Extract Pages As Separate Files” som ger varje kvarvarande sida ett eget fil- och sidnummer, därefter väljer man Save As.

När man därefter ska lägga till de nya sidorna till – i exemplet – Verksamhetsberättelsen kan man använda Exempel 1) D.v.s. där man väljer: 1, Merge PDF Files, 2, Add a PDF File och 3, Save As…

JHSF:s Verksamhetsberättelse 2016 – korrigerad