Henrik Johansson biträdande ratingofficer

Henrik Johansson blir biträdande ratingofficer. Foto: Lars OA Hedlund

Tävlings- och regelkommittén (TK) hos Sveriges Schackförbund har utsett Henrik Johansson till biträdande ratingofficer.

Henrik är som IA domare väl förtrogen med både medlemssystemet inom SSF och FIDE:s system och kommer nu att assistera Tapio Tikkanen.

– Henrik är dessutom en av dem som är mest kunnig att räkna ut normpoäng för titelspelare. Henrik startar omgående, men vi inväntar full access från FIDE så att han fullt ut kan sköta sina uppgifter, säger Sveriges Schackförbunds ordförande Håkan Jalling.

De senaste åren har antalet ELO-registrerade tävlingar ökat kraftigt och den nuvarande organisation för att administrera rating från tävlingar och redovisa till FIDE förstärks nu alltså med Henrik Johanssons nya uppdrag. Av Ingemar Falk

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *