SCTB 3:e upplagan

I Säsongens senaste SCTB-serie, den tredje upplagan av division 4 segrade Eksjö SK efter att ha total-dominerat i samtliga fem delomgångar. Föregående söndags spelomgång inget undantag då man var hela 110! partipoäng före Täby.

Kampen om Länstiteln var desto jämnare där endast partipoäng skiljde till Schack 88:as fördel..  Bäst i slutomgången av länsspelare var Bo Wik i Schack 88 följd av Janne Hanning i ÖSS och Sune Zackrisson i Schack 88.

Vi noterar även deltagande av Stormästare, GM Harry Schüssler i Eksjö SK som i delomgång 4 spelade som i fornstora dar och vann samtliga 20 partier. Däribland mot Bo Wik, Sverre Sverkmo och Bengt Öberg där den sistnämnde föll på tidssnöret. F.ö. den allra första gången som undertecknad över huvud taget mött en stormästare trots kontinuerligt klubbschack i 37 år.

 

Sluttabeller

Rond 1   Rond 2    Rond 3    Rond 4    Rond 5

Partiet i Rond 4:     Bengt Öberg – GM Harry Schüssler