Allsvenskan

I Allsvenskan kommande säsong får Östersunds SS i div. 2 sällskap av ASSU och SK Rockaden Umeå II,  Fagervik-Sundsvall, Gnarp och Sandviken samt Stockholmslagen Kristallens SK II och Tyresö.

I tredjedivisionen väntar i nuläget ASSU II och SK Örnen för ÖSS båda reservlag.

Östersunds SS II  vs  Akademiska SS Umeå II, närmast Kasper Hörnkvist vs Philip Sjövill.

För division tre-gruppens vidkommande väntar f.ö. även en möjlig serieomläggning förutsatt att kongressen yrkar bifall till ÖSS inlämnade motion, alternativt SSF:s yttrande där punkten om fyrmannalag föreslås tillstyrkas på försök i div. 3:1. I så fall sannolikt med tillskott av nya lag till gruppen.

Styrelsens svar på motionen ger i övrigt ingen optimal helhetslösning men får ses som positiv då man ändå till viss del är beredd att gå förslaget till mötes.

Vore i vilket fall onekligen inspirerande om fler division tre-grupper och då främst de i norrlandsdistrikten går att återuppväcka. Möjligheter till ökat lagschackutbyte är betydelsefull inte minst för våra ungdomslag. Om förhoppningen framgent infrias återstår att se. En lösning liknande den i motionen är fullt genomförbar förutsatt stöd av Sveriges Schackförbund.

 

Motionen

Styrelsens yttrande