1935 Jämtlands Schackförbund grundas
 

Redan 1932 började Gösta Berg och Sven G. Karlsson att argumentera för ett bildande av ett distriktsförbund som ett samordnande organ. Dom många klubbarna underströk behovet av ett förbund och planer på hur ett bildande skulle gå till fördes fram. Det kom dock att dröja till 1935 innan planerna blev verklighet.

Den 14 april 1935 valdes en interimstyrelse med uppdrag att utarbeta stadgar och riktlinjer för förbundet. Det första sammanträdet skedde hemma hos Dr. Wilh. Bergner som valdes till ordförande i interimstyrelsen.

Hösten 1935 hölls så det första årsmötet där följande styrelse valdes: ordf. Gottfrid Bostrand, sekr. Nils H. Lundgren, kassör Sven G. Karlsson, v.ordf. Isidor Arnlind, Brunflo samt Nils Nordkvist, Lugnvik.

Tiden kring förbundets bildande är också lite av blomstringstiden i Jämtlänsk schackhistoria, nya schacksammanslutningar växte fram lite var stans i länet. De äldre klubbarna Östersunds SS och Östersunds Schackkamrater ( som f.ö. grundas 1925 ) fick konkurens av Brunflo SK (1931), av SK Tempo (1934) och sckackklubbar vid I 5, A 4 och SJ och dessutom i Lugnvik, Valla ( Frösö SK) och Vålbacken !..

Inte mindre än 10 klubbar var således i verksamhet bara i Östersundsområdet … lägg därtill klubbar i Krokom, Nälden, Offerdal, Mattmar, Trångsviken samt Åsarna SK.., m.fl.

/ Nils H. Lundgren

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *